Legislatie

Legislatie actualizata in domeniul transporturilor rutiere.

  • Regulamentul CE nr. 1071 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier
  • Regulamentul CE nr. 1072 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri
  • Regulamentul CE nr. 1073 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul
  • Regulamentul CE nr. 561 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere
  • Conventia CMR referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele
  • Conventia TIR CONVENŢIE VAMALĂ
    referitoare la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR
  • Directiva 59-2003 cu toate modificarile la zi privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului și a Directivei 91/439/CEE a Consiliului și de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului