Standarde tehnice

Notiuni de baza pentru managerii de transport


  • Tahograful inteligent – 15 iunie 2019

    Baza legala: REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/502 AL COMISIEI din 28 februarie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/799 de stabilire a cerințelor pentru […]

  • Noul Cod Rutier GRECIA – iulie 2018

    Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află sau doresc să călătorească în Republica Elenă cu privire la modificările aduse de Noul Cod Rutier elen, privind sancțiunile și aplicarea […]

  • Standarde tehnice si aspecte tehnice ale funcționării – nivel minim de cunostinte

    Act normativ de baza = REGULAMENTUL (CE) NR. 1071/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercitarea […]