Notiuni de drept social

Notiuni de drept social pentru managerii de transport


  • Tahograful inteligent – 15 iunie 2019

    Baza legala: REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/502 AL COMISIEI din 28 februarie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/799 de stabilire a cerințelor pentru…

  • Elemente de drept social – nivel minim de cunostinte

    Act normativ de baza = REGULAMENTUL (CE) NR. 1071/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercitarea…