Tahograful inteligent – 15 iunie 2019

Baza legala: REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/502 AL COMISIEI din 28 februarie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/799 de stabilire a cerințelor pentru construirea, testarea, instalarea, operarea și repararea tahografelor și a componentelor acestora

Regulamentul (UE) nr. 165/2014 a introdus tahografele inteligente, și anume tahografe digitale de a doua generație, care includ o legătură la echipamentul sistemului global de navigație prin satelit (GNSS), un echipament de comunicare în scopul detectării timpurii la distanță și o interfață opțională cu sistemele de transport inteligente

«tahograf inteligent» sau «tahograf de a doua generație» înseamnă un tahograf digital care este în conformitate cu articolele 8, 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, precum și cu anexa IC la prezentul regulament;”;

Anexa IC se aplică de la 15 iunie 2019, cu excepția apendicelui 16, care se aplică de la 2 martie

Related Post