Arta Soferiei Manageri de transport: Notiuni de drept fiscal Elemente de drept fiscal – nivel minim de cunostinte

Elemente de drept fiscal – nivel minim de cunostinte

Act normativ de baza = REGULAMENTUL (CE) NR. 1071/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 21 octombrie 2009
de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a DIRECTIVEI 96/26/CE A CONSILIULUI

Regulamentul 1071

Nivelul minim de cunoștințe, astfel cum se indică mai jos, nu poate fi inferior nivelului 3 al structurii nivelurilor de formare prevăzute în anexa la Decizia 85/368/CEE a Consiliului ( 1 ), adică unui nivel de cunoștințe atins printr-o formare dobândită în cadrul unei școlarizări obligatorii completate fie printr-o formare profesională și o formare tehnică suplimentară, fie printr-o formă de învățământ secundar sau o formare tehnică de alt tip.

În domeniul transportului rutier de marfă și de persoane, candidatul trebuie să cunoască, în special, regulile referitoare la:
1. taxa pe valoare adăugată (TVA) pentru serviciile de transport;
2. taxa de circulație a vehiculelor;
3. taxele asupra anumitor vehicule utilizate pentru transportul rutier de marfă, precum și la taxele de trecere și taxele de utilizare pentru folosirea anumitor infrastructuri;
4. impozitele pe venit.

Related Post

Medierea la ANAFMedierea la ANAF

In Codul de procedura fiscala a fost prevazuta o precedura de mediere. ART. 230^1 Procedura de mediere (Vezi aici articolul complet https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_08022019.htm ) Pe scurt, despre ce este vorba: Daca