Arta Soferiei Manageri de transport: Accesul la piata transporturilor Accesul la piata transporturilor rutiere – nivel minim de cunostinte

Accesul la piata transporturilor rutiere – nivel minim de cunostinte

Act normativ de baza = REGULAMENTUL (CE) NR. 1071/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 21 octombrie 2009
de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a DIRECTIVEI 96/26/CE A CONSILIULUI

Regulamentul 1071

Nivelul minim de cunoștințe, astfel cum se indică mai jos, nu poate fi inferior nivelului 3 al structurii nivelurilor de formare prevăzute în anexa la Decizia 85/368/CEE a Consiliului ( 1 ), adică unui nivel de cunoștințe atins printr-o formare dobândită în cadrul unei școlarizări obligatorii completate fie printr-o formare profesională și o formare tehnică suplimentară, fie printr-o formă de învățământ secundar sau o formare tehnică de alt tip.

În domeniul transportului rutier de marfă și de persoane, candidatul trebuie, în special:
1. să cunoască reglementările profesionale pentru transporturile rutiere pentru terți, pentru locația vehiculelor industriale, pentru subcontractare, în special normele referitoare la organizarea oficială a profesiei, la accesul la aceasta, la autorizațiile pentru transporturile rutiere intracomunitare și extracomunitare și la control și sancțiuni;
2. să cunoască reglementările referitoare la înființarea unei întreprinderi de transport rutier;
3. să cunoască diferitele documente cerute pentru executarea serviciilor de transport rutier și să poată aplica procedee de verificare pentru a asigura prezența, atât în întreprindere, cât și la bordul vehiculelor, a documentelor corespunzătoare privind fiecare transport efectuat, și anume a documentelor referitoare la vehicul, la conducătorul auto, la marfă sau la bagaje.
În domeniul transportului rutier de marfă:
4. să cunoască regulile referitoare la organizarea pieței transporturilor rutiere de mărfuri, la casele de expediție, la logistică;
5. să cunoască formalitățile în momentul trecerii frontierelor, rolul și sfera de acțiune a documentelor T și carnetelor TIR, precum și obligațiile și responsabilitățile care decurg din utilizarea acestora.

În domeniul transportului rutier de persoane:
6. să cunoască regulile referitoare la organizarea pieței transporturilor rutiere de persoane;
7. să cunoască regulile pentru crearea serviciilor de transport și să poată elabora planuri de transport

Related Post

Promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism şi conducător autoPromulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto

Joi 07 noiembrie 2019, Presedintele Romaniei a semnat Decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism şi conducător